طراحی چارت سازمانی آنلاین

با نرم افزار طراحی چارت سازمانی آنلاین گرافیکی مدیریت ارتباط با مشتری crm آریا میتوانید در چند دقیقه چارت سازمانی خود را بسازید.

پلاگین طراحی چارت سازمانی آنلاین نرم افزار آریا فقط نام سمت را گرفته و اینکه مافوق آن چه کسی هست و خودکار شروع به طراحی گرافیکی چارت سازمانی شما میکند.

همچنین این پلاگین در آخر و پس از اتمام کار شما خروجی عکس یا PDF چارت سازمانی شما را میدهد.

همچنین جدا فقط از ظاهر نمایشی چارت سازمانی شما بعد از آن میتوانید به هر سمت دسترسی های متفاوت دهید چه که امکاناتی در نرم افزار CRM آریا داشته باشند.

برای مثال سمت اداری فقط قابلیت ساخت نامه اندیکاتوری و نمایش همه نامه ها را داشته باشد و مدیر فروش فقط قابلیت ویرایش پروژه ها در مدیریت پروژه و مسئول IT قابلیت حذف همه چیز و ویرایش همه چیز را.

بدین گونه هم چارت تعریف شده برای کاربران خود دارید هم همزمان دسترسی و مسئولیت هر سمت چارت سازمانی را مشخص میکنید.

لازم به ذکر هست در طراحی چارت سازمانی آنلاین سامانه آریا محدودیت زیر مجموعه و سمت وجود ندارد و بی نهایت میتواند ادامه داشته باشد.

و البته خود کاربران نیز میتوانند سمت های دیگر کاربران و چارت سازمانی کلی را مشاهده کنند.