پلاگین تماس خودکار با مشتریان

پلاگین تماس خودکار با مشتریان به نرم افزار CRM آریا افزوده شد. با پلاگین تماس خودکار با مشتریان میتوانید با شماره تلفن مشتریان تماس گرفته و پیام از پیش ضبط شده را برای آنان پخش کنید. تماس صوتی خودکار چیست؟ با توجه به مجهز شدن مخابرات و پیشرفته شدن امکانات تماسی کشور عزیزمان اکنون میتوان به صورت دیجیتالی تماس ها را مدیریت کرد. بارها شده که گوشی شما زنگ خورده پیامی پخش شده  و سپس قطع میگردد. این پلاگین دقیقا همین کار را انجام داده و میتوانید لیستی از مشتریان را انتخاب و برای آنان پیام صوتی مورد نظر خود را پخش کنید. نیاز های برقراری تماس خودکار چیست؟ شما فقط به یک اکانت داخل سایت آوانک دارید و سپس اطلاعات یوزر و رمز خود را در داخل نرم افزار اتوماسیون اداری و CRM  آریا وارد میکنید. پس از وارد کردن اطلاعات صداها و پیام های ضبط شده خود را…

ادامه ←