نسخه 6.6 نرم افزار CRM و اتوماسیون اداری آریا

نسخه نسخه 6.6 نرم افزار CRM و اتوماسیون اداری آریا منتشر شد.

امکانات جدید در نرم افزار CRM

امکانات جدید نرم افزار فرم ساز

در این نسخه شما قابلیت انتخاب گروهی رکورد ها را در تمامی فرم ها حتی ساخته شده های جدید دارید.

و با امکان بالا امکان حذف گروهی/ارسال ایمیل گروهی/ارسال پیامک گروهی/تغییر ارجاع گروهی را نیز دارا میباشید

و میتوانید در چند ثانیه گروهی از رکورد ها را ویرایش کنید.

همچنین اکنون در فرم ساز فیلد های جدید پیوست فایل/ایمیل/وب سایت/قیمت را دارید که هرکدام فیلتر خاص خود را داشته و نمیگذارند مقداری جز مقدار درست وارد شود.

برای مثال فیلد های قیمتی 1000 تایی  جدا میشوند و باید فقط عدد باشند و ایمیل اگر درست وارد نشود ثبت نمیشود.

امکانات جدید نرم افزار اتوماسیون اداری

تقویم به روز رسانی شده و اماده شده تا امکان هایی مانند جلسات آتی و وظیفه های زمان دار را در تقیم کاری خود مشاهده کنید.

همچنین اصلاحاتی در وارد کردن فایل اکسل انجام گرفته و دیگر خطایی دریافت نخواهید کرد.

همچنین در امکان دریافت پیامک اگر شخصی دو یا چند بار پیامک بفرستد اکنون دیگر دوبار در سرنخ ثبت نمیشود بلکه در توضیحات ادامه پیام ایشان ثبت میشود.

 

و اما خبر جدید:

 

چرخش کار در نرم افزار CRM

چرخش کار چیست

در ابتدا باید بدانید چرخش کار چیست.

به صورت خلاصه چرخش کار در نرم افزار CRM آریا بدان معنیست که شما بتوانید بدون نیاز به کد نویسی و با افزودن چندین شرط کارهایی را به CRM واگذار کنید تا در شرایط برقرار بودن شرط ها آن کار ها را خودکار خودش انجام دهد و زمان نیروی کار شما را نگیرد.

پس باید بی نهایت حالت شرط و بی نهایت حالت کار وجود داشته باشد که بتوانید استفاده مفید از این قسمت بکنید.

خوشبختانه چون نرم افزار آریا قابلیت فرم ساز دارد بنابرین تمامی فیلد ها و دیتا های ثبت شده و شروطی که میتواند بین این فیلد ها و مقدار وارده آنان باشد محیا هست و فقط اینکه چه کارهایی انجام شود اگر مثلا این فیلد مقدار مشخصی داشت میماند که همین درحال طراحیست.

چرخش کار در نرم افزار CRM آریا

در حال حاظر در نرم افزار CRM امکانی در حال طراحیست که شما بتوانید چرخش کار داشته باشید.

برای مثال بتوانید شرط بگذارید زمانی که فرم خاصی پر شد به شماره تماس شخص پیامکی ارسال شود و آن پیامک حاوی عدد کد رهگیری در فیلدی که پر کرده اید باشد.

یا مثال دیگر میتوانید شرط بگذارید اگر مرحله فروش “درحال پیگیری” شد برای مسئول آن یادآور/ارجاع/نامه وظیفه ای ساخته شود که دوروز دیگر با این شخص دوباره تماس بگیرد. و بی نهایت امکانات دیگر

اکنون در وب سایت رسمی نقشه راه وجود دارد که میتوانید امکانات بعدی CRM را مشاهده کنید.