اطلاع رسانی وظایف با پیامک در بهترین نرم افزار CRM

اطلاع رسانی وظایف با پیامک در بهترین نرم افزار CRM اماده خدمت رسانی شده.

اکثر شرکت ها زمان هایی دارند که مدیران و یا افراد مهم که اصولا بیشترین تعداد وظایف و ارجاع را نیز دارند یا پشت سیستم نیستند و یا داخل شرکت نیستند.

بنا به پیشنهاد شرکت ها برا اتوماسیون اداری آریا امکان پیامک اطلاع رسانی به ازای ارجاع افزوده شد.

اکنون میتوانید تنظیم کنید که کدام کاربران کدام نوع ارجاع را به صورت پیامک نیز دریافت کنند.

همچنین در نسخه جدید بهترین نرم افزار CRM ایران امکانات زیر افزوده شده:

پیامک اطلاع رسانی وظایف

توضیحات این امکان در بالا داده شد که بتوانید برای مدیران و یا کارمند هایی که حضوری فیزیکی ندارند پیامک ارسال کنید تا بتوانند داخل نرم افزار crm خود چک کنند.

بهبود نرم افزار کارتابل کاری

بخش کارتابل کاری نیز بهبود یافته و اکنون صدای رخداد نیز فقط برای زمانی که صفحه ثابت است ولی رخداد جدیدی دریافت میکنید پخش میشود تا بتوانید مطلع شوید که رخداد جدید دارید.

همچنین قسمت دریافت خودکار ایمیل های جدید بهبود یافته و سرعتی خیلی بیشتری دارد و بدین دلیل است که این قسمت اکنون فقط پوشه inbox و spam را چک میکند و مانند قبل تمامی پوشه ها خودکار چک نخواهد کرد.

 

نرم افزار ساخت نامه با سربرگ و مهر شرکت

قسمت ساخت نامه نیز بهبود یافته و اکنون میتوانید دقیقا مشخص کنید که مهر و امضا مدیران که قرار است در نامه گذاشته شود کجا قرار گیرد.

ساخت نامه با سربرگ شرکت یکی از اولین و مهمترین امکانات اتوماسیون اداری است که در طی سال های گذشته بهبود های چشمگیری داشته است.

هر کاربر میتواند پیش نویس نامه ثبت – توسط اداری چک – شماره و اگر نیاز به امضا داشت شخص امضا کننده تائید میکند تا امضا و مهر او در نامه خودکار ثبت شود و به راحتی میتوان نامه را روی سربرگ شرکت و یا به صورت PDF خروجی گرفت.

نرم افزار پرونده الکترویک مشتری

اکنون پرونده الکترونیک مشتری نیز به روز رسانی شده در نرم افزار CRM.

قبلا پیوست ها و فایل های مربوط به مشتری و پرونده مشتری به صورت جدولی نمایش داده میشود ولی اکنون به صورت عکس دار نسبت به نوع فایل نمایش داده میشود.

و قابلیت نمایش تفاوت فایل ها را دارد و چنانچه فایل عکسی باشد پیش نمایش کوچک آن را نمایش خواهد داد.