نرم افزار حضور و غیاب آنلاین

نرم افزار حضور و غیاب
نرم افزار حضور و غیاب

در نسخه 9.5 نرم افزار crm آریا میتوانید از نرم افزار حضور و غیاب آنلاین نیز بهره مند شوید.

در آخرین نسخه ماژول ثبت ورود و خروج کارمندان به روز رسانی شده و اکنون جدا از لیست ورود و خروجی و مرخصی ها قادر خواهید بود آنها را نیز در تقویم مشاهده کنید.

اکنون در صفحه ورود و خروج کاربران تقویمی اضافه شده که ورود و خروج کاربر در ماه – مرخصی های او در ماه – ماموریت های ساعتی او در ماه و همچنین مرخصی های روزانه او در ماه را نمایش میدهد.

با نگاه به این تقویم دقیقا متوجه میشوید روزی که تایم ورود و خروج ثبت نشده ایا کاربر مرخصی بوده و یا ماموریت بوده و یا غیبت کرده است و به صورت بسیار موثری بخش مالی شما را یاری میکند تا حقوق و دستمزد کاربر را حساب کند.

 

نرم افزار حضور و غیاب چیست؟

با این ماژول یا نرم افزار قادر هستید در سامانه به کارمندان مکلف کنید تا هنگام ورود به شرکت ورود خود را ثبت و هنگام خروج از شرکت خروج خود را ثبت کنند و دقیقا کار دستگاه حضور غیاب و یا دستگاه انگشت زن را میکند.

با این تفاوت که قابلیت استفاده در همه جا مثلا زمانی که نیرو ماموریت است یا دورکار هست را نیز دارد.