نرم افزار crm

نسخه 9.5 نرم افزار crm آریا منتشر شد

در این نسخه پلاگین مدیریت جلسات رایگان به شدت بهبود یافته و جزوی از فرم ساز شده تا بتوانید فیلد های آن را مدیریت و حتی گردش کار های ایمیلی و پیامکی برای آن بسازید.

همچنین در این نسخه نرم افزار انبار داری نیز بهبود یافته و قابلیت انتقال کالا بین انبار ها با قابلیت رزرو موجود شده.

 

مدیریت جلسات چیست

با مدیریت جلسات قادر خواهید بود جلسات آتی خود را افزوده – اشخاصی که قرار هست حضور داشته باشند را دعوت و به صورت پیامک یا ایمیل خودکار به ایشان اطلاع.

و در نهایت جلسه برگزار شده آن را بسازید و صورتجلسه و کارهایی که باید انجام شود را به آنان اتوماتیک ارجاع دهید با تاریخ های مشخص شده.

 

کارتابل کاری چیست

کارتابل کاری صفحه داشبورد نرم افزار crm آریا میباشد که کمک میکند همه کارهای روزانه خود در همه جا را در یکجا و در یک صفحه به صورت منظم و با اولویت های خود مشاهده کنید.

در نرم افزار crm ما تلاش شده تا ارجاعات و  وظایف همه جای سامانه یکجا نمایش داده شود تفاوتی ندارد جلسه باشد یا وظیفه ای در پروژه همگی در داشبورد و به چندین دسته بندی جهت مشاهده – جهت اظهار نظر – جهت اقدام – جهت دستور و غیره دسته بندی شده اند.

همچنین در کارتابل کاری شما اولویت بندی دارید تا وظایف مهم و تاریخ دار را زودتر انجام دهید.

 

امکانات نرم افزار crm

 • افزوده شدن امکان مرحله بندی برای فرم های سازمانی(مرخصی و ماموریت و غیره
 • تغییر کلی سیستم تائید چند مدیره و ظاهر فرم های سازمانی
 • افزودن امکان انتقال کالا بین انبار ها
 • نمایش بهتر کالا های رزور شده – موجود و موجود برای فروش در پیش فاکتور و فاکتور
 • افزودن حریم دسترسی به انتقال کالا بین انبار ها برای کاربران در تنظیمات مدیریت
 • افزوده شدن جلسات و جلسات آتی به فرم ساز!!!
 • دریافت خودکار بهتر ایمیل ها
 • تغییر سیستم انتخاب فیلد در ماژول دیگر(دیگر عدد شناسه ثبت نمیشود بلکه خود نام ثبت میشود مثلا در انتخاب مخاطب و یا سازمان
 • تغییر برخی از قسمت ها که نشانگر موس باید حالت کلیک شود ولی این اتفاق رخ نمیداد
 • با توجه به مشکلات زیادی که کاربران در انتخاب نامک در فرم ساز داشتند اکنون دکمه ساخت خودکار کنار نامک ها اضافه شده تا بتوانید به خود سامانه انتخاب نامک را بسپارید
 • انتخاب خودکار نامک به هم ساخت خود ماژول جدید و هم صفحه ساخت فیلد ها
 • اکنون فرم ها وضعیت نهایی را در خود نمایش مشخصات نمایش خواهند داد
 • فرم های ماموریت ساعتی و روزانه دارای انتخاب تاریخ و ساعت شدند
 • رفع مشکل پیوست فایل در پلاگین اخبار
 • رفع مشکل تاریخی نبودن فیلد اول مصوبات در جلسات برگزار شده
 • اکنون دیگر یادآور ها و جلسات در تقویم یک روز کامل را نمایش نخواهند داد و فقط یک ساعت هستند در تقویم