نرم افزار مدیریت پروژه در CRM

به روز رسانی نرم افزار مدیریت پروژه در CRM در نسخه 9.6 منتشر شد

استاندارد PMO در مدیریت پروژه

بخش مدیریت پروژه نرم افزار سی ار ام آریا ارتقا پیدا کرده و اکون بر اساس استاندارد PMO عمل میکند.

اکنون هر وظیفه پروژه جدا از انجام دهنده دو گروه دیگر کاربر به نام مسئول و ناظر نیز دارد که هرکدام از این کاربران مسئولیت های جدا از خود را دارند.

ناظر کنترل روی ریز تسک ها و تغییرات وظیفه دارد و مسئول وظیفه کمک مدیر پروژه است برای درصد های پیشرفت ها و انتخاب های تاریخ های درست وظیفه هایی که مسئولش میباشد.

البته این استاندارد بخش دیگری به نام مشاور را نیز دارد که در ایران زیاد کارایی نداشته و مورد استفاده قرار نمیگیرد.

 

معرفی نرم افزار اتوماسیون اداری

اکنون فیلد انتخاب تاریخ میلادی با توجه به پیشنهادات و نیاز های شرکت ها اضافه شده که کاملا با گردش کار و فیلتر کردن ها بر اساس تاریخ نیز تنظیم است .

و میتوانید تاریخ های میلادی نیزدر در فرم های سامانه استفاده کنید.

همچنین بخش بک اپ سامانه نیز بهبود یافته که راحتتر بتوانید از دیتابیس خود بک اپ تهیه کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت پروژه را در اینجا دریافت کنید