تعهدات صاحب امتیاز نرم افزار آریا به مشتریان خود

 

طرفين تعهد:

 

اين تعهد في ما بين صاحب امتیاز وب سایت https://ariacrm.com/ با کلیه مشتریان این وب سایت هست.

نرم افزار آریا  به نمايندگي آقای محمد مسیح ارسطویی به کد ملی 1270825119 که صاحب امتیاز نرم افزار CRM آریا و وب سایت  كه از اين پس متعهد ناميده مي‌شود از سوي ديگر تمامی مشتریان نرم افزار آریا که هزینه آن را پرداخت کرده باشند است که از این پس متعهدله ناميده مي شود.

 نظر به اينكه متعهد اقدام به ارائه نرم افزار به مشتریان خود شرکت/شخص متعهدله نموده است؛ متعهدله تمايل دارد از هرگونه افشاء غير مجاز و كنترل نشده اطلاعات محرمانه خود، قبل و حين انجام همكاري و پس از آن و همچنين قبل و حين استفاده از نرم افزار و فعاليت  نزد متعهدله و پس از آن نيز ممانعت نمايند؛ همچنين با عنايت به تکنولوژیکی بودن شركت، متعهد حق انجام فعاليت مشابه و رقابت به هر نحو اعم از مشاركت با شركت ديگر يا مستقلاً و ... نخواهد داشت. لذا متعهد بر عهده ميگيرد بر اساس مفاد و شرايط ذيل و بر اساس ماده 10 قانون مدني  و عمومات قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم مي نمايند.

ماده1- اطلاعات اختصاصی و محرمانه

الف) براساس این تعهدنامه تمامی اطلاعاتی که در نرم افزار آریا ثبت میشوند كه به صورت عمومي در اختيار اشخاص ثالث نبوده نزد ما حفظ شده و در هیچ صورتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در هیچ کجا منتشر نخواهد شد و به صورت دیتابیس در صورتی که نسخه کلود باشد نظر متعهد ایمن است. و در صورتی که نرم افزار بر روی سرور مشتری یا همان متعهدله باشد متعهد هیچ دسترسی بر روی آن نخواهد داشت مگر اینکه در موارد پشتیبانی و یا توسعه از خود متعهدله اطلاعات ادمین یا سرور درخواست شود که باز نیز متعهد ملزم به حفظ اطلاعات بوده و حق هیچگونه کپی برداری از اطلاعات سامانه متعهدله را ندارد.هک شدن و سرقت اطلاعات مشتریان نسخه ultimate توسط افراید غیر ربطی به این قرارداد نداشته و متعهد در این مورد تعهدی ندارد. تضمین امنیت سرور مشتری بر عهده خود مشتری میباشد.

ب) تمامی  اطلاعات و اسناد حتی پس از تمام شدن زمان مشتری در نسخه های کلود و یا غیر فعال شدن لایسنس نرم افزار به دلیل استفاده نامجاز که در قوانین وب سایت ذکر شده، حق انحصاری تمامی آنها متعلق به متعهدله و باز متعهد نمیتواند هیچگونه استفاده ای از آن بکند.

 

ماده2- مدت تعهد

این تعهد از ابتدای همکاری شروع می شود و در تمام دوره روابط همکاری، مشاوره ای، شراکتی و تجاری طرفین و همچنین برای دوره ی پنج ساله بعد از قطع همکاري، قابل اجرا می باشد.

 

 

ماده3- تعهدات متعهد

3-1- متعهد تعهد می نماید که این قرارداد باعث نخواهد شد که او تعهد خود نسبت به شرکت یا شخص دیگر برای حفظ محرمانه اسرار تجاری او را نقض کند. همچنین وی تصدیق می نماید که شرطی در این توافق وجود دارد، بدین مضمون که بدون موافقت صاحب کار قبلی، امضاء کننده از اطلاعات محرمانه ی او، چه به صورت کتبی و چه به صورت غیر کتبی، برای انجام وظایف خود، هیچگونه استفاده ای نکرده و نخواهد کرد.

 

 

ماده 5- تأييدات طرفين

5-1- در صورت خرید نرم افزار آریا از وب سایت https://ariacrm.com/ بلافاصله این تعهدات بین متعهد و متعهدله برقرار است؛

 

5-4- هیچ عاملی در قرارداد وجود ندارد که متعهدله را از مالکیت انحصاری اطلاعات اختصاصی بر اساس این قرارداد منع نماید. شرکت در اعمال حق خود نسبت به هرگونه از این اطلاعات اختصاصی، ممکن است که هیچ درخواست امتیازی و یا ثبت حق کپی برداری ای را بایگانی نکند، یا ممکن است که بخواهد این اطلاعات را به طور محرمانه حفظ کند، یا ممکن است تصمیم به واگذاری این اطلاعات نماید، یا آن را به عموم بدهد. متعهد هیچ حقی در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه و اختصاصی متعلق به متعهدله را ندارد.

5-5- متعهد بدون رضايت صريح و مكتوب طرف ديگر حق واگذاري اين قرارداد و حقوق ناشي از آن را به اشخاص ثالث نخواهدداشت.

5-6- مفاد اين تعهدنامه تنها با قرارداد جداگانه و مكتوب كه به امضاء طرفين رسيده باشد، ملغي و يا اصلاح خواهد گرديد.

5-7- تعهدات و الزامات این تعهدنامه بصورت منفصل می باشند، و در صورتیکه هر یک از الزامات و تعهدات غیر قانونی و بی اعتبار تلقی گردد. سایر الزامات و تعهدات به قوت خود باقی خواهند ماند. همچنين فسخ هر یک از ضوابط و شرایط بایستی به صورت کتبی تنظیم گردد و فسخ هر یک از ضوابط و شرایط باعث از بین رفتن سایر شرایط و ضوابط مشابه نخواهد شد. تاخیر در اجرا و یا حذف هریک از شرایط و ضوابط باعث از بین رفتن چنین حقی نمی گردد.

5-8- اين تعهدنامه تحت قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در اين خصوص، مراجع قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران داراي صلاحيت رسيدگي خواهند بود.