نقشه راه نرم افزار CRM آریا

در زیر امکانات آینده درحال طراحی نرم افزار crm آریا را مشاهده میکنید که از نسخه 6.6 در نظر گرفته شده.
خوشحال خواهیم شد اگر شما هم نظری برای ارتقا CRM آریا دارید که میتوانید در اینجا پیشنهاد دهید.

[انجام شد] تقویم کاری: افزودن ارجاعات تاریخ دار و جلسات آتی به تقویم کاری بجز یادآور ها.

گردش کار: بتوانید برای فرم های خود شرط بندی و امکان اجرای کارهای مختلف اضافه کنید. برای مثال زمانی که مخاطب ساخته میشود برای شماره تلفن ایشان پیامک ارسال شود با متن خاص شما. یا زمانی که مرحله فروش سرنخ مساوی با درحال پیگیری شد برای مسئول آن یادآور ساخته شود که دوروز آینده با این سرنخ تماس بگیرد و بی نهایت فعالیت دیگر...

[انجام شد] ثبت تغییرات: تمامی ویرایش ها لگ و ثبت شود و هر فیلدی تغییر داده شد مقدار قبلی آن با مقدار جدید آن و تغییر دهنده همیشه در لگ ها نمایش داده شود.

ارتقا پیامک دهی: امکان ارسال پیامک دسته جمعی در خود لیست ها فراهم شود. در شرایط خاص امکان ارسال پیامک خودکار وجود داشته باشد مانند ساخت جلسات آتی. در مخاطبین/سازمان ها/سرنخ ها پیامک های ارسال شده به این اشخاص قابل مشاهده باشد. متن های پیش فرض پیامک با شمارش تعداد کاراکتر اضافه شود.

[انجام شد] سرنخ های فروش: بجز نمایش لیستی حالت نمایش نوینی اضافه شود که بر اساس وضعیت ها سرنخ های کاربر را نمایش دهد و قابلیت جابجایی از یک وضعیت به وضعیت دیگر با گرفتن و کشیدن موس داشته باشد. همچنین گرافیکی بسیار جذابتر بوده و کل سرنخ ها را یکجا دسته بندی نشان دهد.

[انجام شد] فرم ساز: بلوکی شدن فیلد ها که بتوانند در دسته بندی های جدا و بلوک های جدا نمایش داده شوند همچنین در وضعیت های مختلف بتوان بلوکی را مخفی کرد مثلا اگر وضعیت دریافت اسناد بود دیگر لازم نباشد بلوک مالی نمایش داده شود.